Petr Eben (zdroj: ČTK)

Petr Eben

 • Narodil se 22. ledna 1929 v Žamberku - otec školní inspektor
 • 1935 - stěhuje se s rodiči do Českého Krumlova
 • 1945 - internován v koncentračním táboře Buchenwald
 • od 6 let hraje na klavír, od 9 na varhany, od 10 skládá
 • 1948 -54 - studia na AMU ( klavír a skladba)
 • 1953 - sňatek se Šárkou Hurníkovou, tři synové (Kryštof, Marek, David)
 • 1955-1989 - odborný asistent na katedře hudební vědy FF UK v Praze
 • Mnoho skladeb nemohl před revolucí uvést - nikdy neskládal tendenční skladby ve stylu socialistického realismu
 • Hluboce věřící člověk - dílo zobrazuje nadčasové hodnoty a hledání životních jistot
 • Mnoho skladeb pro děti a dětské sbory, Česká Orffova škola
 • Některé skladby vydány a uváděny v zahraničí dříve než u nás, Ebenovo jméno mělo před revolucí větší zvuk v cizině než u nás

Po roce 1989

 • Jmenován docentem FF UK Praha
 • Předsedou výboru Mezinárodního hudebního festivalu Pražské jaro
 • Jmenován profesorem AMU v Praze
 • 1991 - vyznamenán francouzským řádem Rytíř umění a literatury
 • 1992 - jmenován čestným profesorem univerzity v Manchesteru
 • 1993 - obdržel německou Stamicovu cenu
 • 1994 - udělen čestný doktorát Karlovy univerzity v Praze
 • 1994 - dostal církevní Řád Cyrila a Metoděje
 • 2002 - obdržel z rukou prezidenta Havla Medaili Za zásluhy

V Žamberku

 • 23.3.1993 - jmenován čestným občanem města Žamberka
 • 23.3.1993 - Základní umělecká škola Žamberk pojmenována jeho jménem
 • 22.9.2004 - k 75. narozeninám odhalena pamětní deska na rodném domě v Nádražní ulici (autor akademický sochař Zdeněk Kolářský)

Složil

 • orchestrální skladby
 • koncerty ( pro varhany, klavír)
 • komorní skladby ( dua, tria, kvartety, kvintety)
 • skladby pro sólové nástroje (klavír, cembalo, varhany, kytaru, flétnu, harfu)
 • vokální skladby - kantáty, oratoria, mše
  • sbory smíšené, mužská, ženské dětské
  • písně
  • úpravy lidových písní
  • scénickou, filmovou hudbu, hudbu k literárním dílům
  • mnoho skladeb pro malé muzikanty - tzv. instruktivní skladby
  • církevní operu Jeremias

Zemřel 24. října 2007 v Praze, ve svém domě, obklopen svojí rodinou

Další dokumenty


© SkicArt WebDesign as Jaroslav Moravec
Správce: Přihlásit
icon-xhtml.png, 0 kB Text to HTML converter and formatter icon-css.png, 0 kB