Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Základní umělecká škola Petra Ebena, Žamberk, IČ 72087668, se sídlem Žamberk, Masarykovo náměstí 145, sděluje, že ve smyslu čl. 37 odst.7 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 04. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) jmenovala pověřencem pro ochranu osobních údajů dobrovolný svazek obcí Sdružení obcí Orlicko, IČ 70951993, se sídlem Žamberk, Masarykovo náměstí 166, e-mail: info@orlicko.cz, ID datové schránky: jwdcq5c, tel 00420 724 117 564.

© SkicArt WebDesign as Jaroslav Moravec
Správce: Přihlásit
icon-xhtml.png, 0 kB Text to HTML converter and formatter icon-css.png, 0 kB