Přijímání nových žáků

Těšíme se na všechny nové žáky. Jsme připraveni pro každého najít obor nebo nástroj, který odpovídá jeho zájmu a schopnostem.

Výtvarný, taneční a literárně-dramatický obor přijímá nové žáky v rámci zápisu do každého školního roku vždy v prvním zářijovém týdnu. Přesné termíny jsou každý rok zveřejněny na webu školy, v Žamberských listech a na vývěsce školy.

Pro hudební obor provádíme průzkum hudebnosti v žamberských mateřských školách. Vybrané děti dostanou pozvánku k zápisu. Datum zápisu je zveřejněno na webových stránkách školy a ve všech mateřských školách v okolí. U zápisu tedy vítáme všechny předškoláky z mateřských škol žamberského obvodu.

Do přípravného studia nastupují děti, které začínají v 1. třídě.

V případě zájmu rodičů a nadprůměrných schopností dítěte lze žáky výjimečně přijmout již dříve. Pak nastoupí do přípravného studia v 5 letech.
Jsme však připraveni přijmout i starší děti a studenty, ve výjimečných případech i dospělé zájemce. Každý z těchto případů se projednává a posuzuje individuálně.

Nashledanou se těší ZUŠ Petra Ebena Žamberk !!

© SkicArt WebDesign as Jaroslav Moravec
Správce: Přihlásit
icon-xhtml.png, 0 kB Text to HTML converter and formatter icon-css.png, 0 kB