Co ZUŠ Petra Ebena nabízí?

studium_obr.gif, 5 kB

Kromě užitečného vyplnění volného času, získání mnoha znalostí a dovedností, obohacení sama sebe a někdy i první profesní orientace také:

studium čtyř oborů

Tato struktura je vlastní všem plně organizovaným základním uměleckým školám v ČR, naše škola však jako jediná v ČR nabízí místní specialitu - obor ručně paličkovaná krajka.

Všechny obory začínají návštěvou přípravných tříd (1 - 2 roky) a jsou realizovány ve dvou stupních:

  1. stupeň - pro děti 8 - 15 leté
  2. stupeň pro žáky 15 - 19 leté

Hudební obor

Po většinou roční návštěvě přípravné hudební výchovy se děti rozhodují pro jeden z mnoha hudebních nástrojů.

Nabízíme hru na:

Dále také

Kromě hry na svůj nástroj mají všichni žáci v učebním plánu i hudební nauku, komorní hru a orchestrální hru. Ve škole máme 4 soubory a 2 orchestry, do kterých se v průběhu studia zapojí většina žáků.

Studium obou stupňů je zakončeno veřejným absolventským koncertem, na konci každého školního roku konají všichni žáci postupové zkoušky do dalšího ročníku.

Literárně - dramatický obor

Začíná rovněž přípravnou dramatickou výchovou, od 8 let zaměstnává žáky v 1. stupni a nabízí jim 7 ročníků. Pro nejúspěšnější je 2. stupeň v délce 4 let.

Předměty LDO jsou: dramatická průprava, divadelní tvorba a volitelné: přednes, hra s loutkou, tvůrčí psaní a práce v souboru. Ve 2. stupni pak divadelní tvorba a volitelné: hra s loutkou, přednes, tvůrčí psaní nebo práce v souboru.

Oba stupně jsou zakončeny absolventským vystoupením.

Taneční obor

Přípravná taneční výchova je pro žáky 5-7 leté. 1.stupeň trvá 7 let, 2. pak 4 roky.

Součástí učebního plánu je taneční průprava, současný tanec, lidový tanec i klasická taneční technika. Nechybí ani taneční praxe a práce v souboru, ve 2.stupni přibude i historický tanec. V rámci současného tance nabízíme step jako nepovinný předmět. .

Oba stupně končí veřejným absolventským vystoupením.

Výtvarný obor

I klasický výtvarný obor má dvouletou přípravnou výtvarnou výchovu, 1. stupeň je7-letý a 2. stupeň trvá 4 roky.
Předměty VO jsou: linie, tvar, barva, prostor a akce, člověk a kultura

Oba stupně studia uzavírá závěrečná práce.

Ručně paličkovaná krajka

Pro žáky od 8 let, 1. stupeň trvá 7 let, 2. pak 4 roky.
Předměty jsou: paličkování, klasická krajka, volná tvorba, výtvarný projev, ve 2. stupni pak paličkování, volná tvorba, šperk, oděvní tvorba a předmět krajka dříve a dnes.

Oba stupně končí zhotovením závěrečné práce a jejím vystavením.

Školné (úplata za vzdělání v ZUŠ)

Za výuku všech oborů a předmětů se platí školné, které má ve školním roce 2017/2018 tuto výši:

Přípravné studium všech oborů 210,- Kč měsíčně
Hudební obor 340,- Kč měsíčně
Literárně-dramatický obor220,- Kč měsíčně
Taneční obor 220,- Kč měsíčně
Výtvarný obor 230,- Kč měsíčně
Paličkování 230,- Kč měsíčně

Školné se platí jednou za pololetí (za 5 měsíců) převodem nebo v kanceláři školy. Platbu je třeba provést v měsíci, kdy bylo školné předepsáno (tj. září a únor). Žáci, kteří v hudebním oboru navštěvují hru na druhý nástroj, platí redukované školné ve výši 260,- Kč měsíčně.


© SkicArt WebDesign as Jaroslav Moravec
Správce: Přihlásit
icon-xhtml.png, 0 kB Text to HTML converter and formatter icon-css.png, 0 kB